Frø

Dersom du ønsker frølevering høsten 2018, legg inn en ordre innen 31.12.17. Du kan gjøre endringer i ordren frem til 1.8.2018. (Endringer gjøres per telefon eller e-post).
Det er fremdeles mulig å bestille frø for levering i vår 2018, men vi høster på bestilling, så det kan være tomt for en del frøkilder.
NB! Frøet er ikke forbehandlet, og enkelte arter krever varm og/eller kaldstratifisering. Ønsker du veiledningskort, skriv det i kommentarfeltet.
*
*
*
*
*
*
*
*