Grunnstammer 2018

Bestillinger av grunnstammer for levering 2018 gjøres nå direkte til Sagaplant AS. Salget og etterspørselen etter norske grunnstammer har gått merkbart ned som følge av åpning for import av eplegrunnstammer og -trær. Vi har derfor funnet det mest hensiktsmessig å kutte mellomleddet Norgro. Størstedelen av grunnstammene vil, som i fjor, bli sendt fra vårt lager i Brunlanes, Larvik.
*
*
*
*
*
*
*