Tindved

NB! Det må signeres en ikke-spredningsavtale med Graminor ved kjøp av tindvedplanter.
Dyrkeravtale tindved
*
*
*
*
*
*