PRISØKNING PÅ VÅRE PRODUKTER

Vi øker prisene våre med virkning fra 1. august 2018. Dette gjelder ordrer bestilt fra og med denne datoen.
For mer informasjon, trykk her: Informasjonsskriv til våre kunder ang. prisendring.