'Friske planter for et nordisk klima'

 • 16.01.2020
  Sagaplant omstiller og nedbemanner

  Sagaplant omstiller og nedbemanner

  Samfunnsoppdraget til Sagaplant AS er å tilby grøntnæringen
  friske og sortsekte planter, å bevare planter for framtidig bruk. Dette er et
  oppdrag vi har utført siden starten på 70-tallet.

  Eierne, men også næringen, forventer at Sagaplant oppfyller
  samfunnsoppdraget på en god måte.

  Det siste 10-året har det skjedd store endringer i
  grøntnæringen. Vi vet at endringene fortsetter i høyt tempo, og at Sagaplant må
  være en del av disse endringene.

  Eierne og styret har stilt krav til at Sagaplant må øke
  omstillingstakten og skape en mer robust økonomi, for å sikre videre utvikling
  og drift på Sagaplant. Sagaplant har i alle år arbeidet med tiltak for å bedre
  økonomien. Vi ser effekt av disse tiltakene, men dessverre ikke tilstrekkelig
  til at vi kan unngå en nedbemanning.

  Med det vi vet i dag har styret bestemt at Sagaplant må
  redusere kostnadene med 2 – 2,5 millioner kroner, som innebefatter nedbemanning
  med 4 årsverk. Frigjøring av 2-2,5 millioner vil sikre at selskapet er godt
  rigget til videre utvikling og drift.  Hvorfor det er helt nødvendig å gjennomføre
  nedbemanningen og omstillingen


  Eierne har et ansvar for å sikre at samfunnsoppdraget
  Sagaplant utfører blir ivaretatt på en god måte. I tillegg til at Sagaplant i
  alle år har hatt dårlig økonomi, har endringer i importregelverk ført til en
  inntektsreduksjon på omtrent 20 -25 prosent bare siden 2015.

  Nedbemanning er et sterkt inngripende tiltak. Ansatte som
  mister sin jobb vil oppleve dette som dramatisk. Styret og ledelsen har gjort
  og vil gjøre alt vi kan for å bistå de berørte i denne omstillingen. Vi er
  opptatt av at omstillings- og nedbemanningsprosessen skal være ryddig, åpen og
  ærlig.  Konsekvenser for drifta på Sagaplant

  Vi skal fortsatt produsere og levere friske og sortsekte
  planter, og bevare planter for framtidig bruk.

  Vi vil redusere på de arbeidsoppgavene som ikke er en del av
  kjerneoppgavene, og som i liten grad bidrar til et positivt økonomisk resultat.

  Omstillingen vil ikke gå utover vår levering på
  kjerneoppgavene til grøntnæringen, men bidra til økt kompetanse og et mer
  tidsriktig og moderne produksjonsanlegg. Sagaplant skal fortsatt være en viktig
  bidragsyter for grøntnæringen.

  Våre ansatte har de beste forutsetninger for å bidra til at
  vi lykkes med endringene og videre drift av Sagaplant. Alle ansatte viser et
  stort engasjement og ansvar for Sagaplant.

  Vi er sikre på at vi sammen skal klare å ivareta
  samfunnsansvaret vårt. Vi vet vi har en hel næring som ønsker at vi skal lykkes
  med det vi nå gjør, men samtidig forventer de også at vi løser
  samfunnsoppdraget vårt til det beste for næringen.  Omtanke

  I den vanskelige situasjonen vår virksomhet nå er inne i vil
  vi trekke frem innsatsen og viljen de ansatte har vist gjennom flere år. Det er
  derfor med tungt hjerte at vi må gjennomføre en nedbemanning. Vi har spesielt
  stor medfølelse med de ansatte som mister sitt arbeid, eller på annen måte blir
  berørt.

  Det er likevel nødvendig å nedbemanne for å redusere
  kostnader, fordi konsekvensene kunne blitt at hele virksomheten hadde blitt
  avviklet.  Hilsen  Styreleder Kjetil Lerfall og daglig leder Asle Michael
  Fremgård

  Les mer
 • 28.08.2019
  PRISØKNING PÅ VÅRE PRODUKTER

  Sagaplant informerer med dette om økning av prisene på våre produkter og tjenester for 2020.

  Les mer