Ansatte på Sagaplant

Administrasjon

Asle Michael Fremgård
Daglig leder
Gro Sauar
Kontorleder & personalansvarlig
Regnskap, lønn og personal.
Ordrebehandling og fakturering.

Veksthus og Friland

Helen Otter Søgnen
Seksjonsleder Veksthus og Friland
Produksjons/driftskoordinering.
Jordbær, bringebær, frukt.
Lill-Iren Hansen
Fagansvarlig plantekultur
Produksjonsplanlegging og oppfølging
Eksport.
Heidi Nilsen ('Pippi')
Produksjonsansvarlig frukt og bær,
friland
Produksjon-, pakking- og utsending av
podekvist, barrotsplanter og vedstiklinger.
E-post: heidi@sagaplant.no
Marit Amundsen
Produksjonsansvarlig frukt og bær,
veksthus
Kjerne- og elitemateriale.
Lene Hansen
Produksjonsarbeider veksthus
Jan Odden Kåsin
Produksjonsansvarlig frø
Innhøsting-, behandling-, pakking- og
utsending av frø.
Vedlikehold morfelt og parkanlegg.
E-post: jan@sagaplant.no
Jorill Halsnes
Gartner, småplanteproduksjon
Småplanteproduksjon.
Hans Sauar
Vaktmester
Vedlikehold anlegg og maskinpark. Sprøyting friland.
Anne Hilde Sauar
Renholdsansvarlig

Lab og Plantehospital

Peter van der Ende
Seksjonsleder Lab og Plantehospital
Vevsformering, kryoteknologi, klonarkiv.
E-plantekontakt.
Øyvor Stensbøl
Kryotekniker
Laila Odden
Plantehospitalansvarlig
Inernkontroll Plantehelse.
Inntak, testing og rensing av plantemateriale.
Barbara Ursula Juchniewicz
Produksjonsarbeider lab
Torbjørg Repål
Produksjonsarbeider lab