Arbeidsplass med plantehelse i fokus

Plantehelse er alltid i fokus hos Sagaplant. Alt fra klesbytte mellom hygienesoner til visuell kontroll og prøvetaking av sertifisert plantemateriale.

Vår hovedoppgave er å sørge for at norske produsenter har friskt plantemateriale av god kvalitet tilgjengelig. Lenger ned på siden finner du lenker til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer som er utgangspunkt for vår produksjon.


Hele vårt anlegg er delt inn i hygienesoner, og hver hygienesone har fått tildelt en farge og har egne hygieneregler. En produksjon av sertifiserte jordbærplanter vil foregå i hvit sone, som er laboratoriet og tilhørende klimaceller, og i den gule veksthussonen. All trafikk mellom soner krever klesskift, skobytte og grundig håndvask og desinfeksjon.Noen soner har strengere krav til hygiene enn andre, for eksempel er det strengere krav på laboratoriet og i karantenen, enn i netthus på friland.


Vi utfører jevnlige visuelle kontroller av alt plantemateriale, og det blir utført tester på indikatorplanter for virus og sopp. Vi sender også inn materiale til Mattilsynet for testing av alvorlige skadegjørere som for eksempel pærebrann og heksekost, og samarbeider med forskere på virus og sopp hos for eksempel Nibio og NMBU.


Strenge krav til plantehelse krever også at man planlegger arbeidet man utfører med en tanke om å begrense smittefaren mest mulig. Skal du arbeide i flere soner, kan det være best å utføre arbeidet i sonene med de strengeste hygienekravene først, desinfisering av utstyr mellom sorter (noen ganger også mellom hver plante) er daglig rutine, og vi har eget utstyr og egne klær for hver sone.


God merking av plantene må også til for å forhindre blanding av sorter.Vi bruker også biologisk bekjemping som en del av vår forebyggende strategi i veksthus. Rovmidd og nematoder settes jevnlig ut for å forhindre spinnmidd, trips og hærmyggangrep.


Store deler av våre frilandsarealer er gjerdet inn for å hindre ferdsel fra mennesker og dyr, og dermed redusere risikoen for at smitte overføres fra nærområdene. Vi har også et bekjempelsesprogram for vektorer for virus, som for eksempel hagtornsuger som kan overføre hekstekostsmitte.


Vi på Sagaplant jobber hver dag for at det norske hagebruket skal være sikret friskt, sortsekte og klimatilpasset plantemateriale.


Bilder:

  1. Det blir mange skobytter i løpet av en dag :)
  2. Vevsformeringslaboratoriet, hvor det er strenge krav til hygiene for å forhindre smitte av skadelige sopper og bakterier inn i vevskulturen.
  3. Informasjonsskilt på veksthusavdeling.
  4. Desinfeksjonsmatte ved inngangen til hver avdeling i veksthus.
  5. Ulike hygienesoner med fargekoder.
  6. Små jordbærplanter, merket med etikett i
0