Bayersk hengenellik 'Napoleon III'

Vi har mormateriale av Dianthus caryopyllus `Napoleon III` Bayersk hengenellik.

Den har blitt produsert i Norge siden ca.1970 og ble renset opp i fremavlsystemet noen år senere. Visnesjuke (Fusarium) og sot (Ustilago violacea) er to soppsykdommer som kan gjøre stor skade i kulturen. Ved å fornye med vevskultur hvert år holder vi dette borte.

Planten egner seg godt i krukker og ampler og blomstrer rikt hele sesongen - kan også plantes ut og overleve noen år som en staude. Det er 2 småplanteprodusenter i Norge - Reier Gård og gartneri og Ljones Gartneri - som får rent materiale fra oss hvert år.

0