Bevaring av norske potetsorter ved hjelp av Kryopreservering

Sagaplant er involvert i flere spennende prosjekter, og et av dem er kryopreservering av potet.

Det skal legges ned 60 sorter i Kryotanken vår.Du kan lese mer om prosjektet i denne artikkelen fra NIBIO.

Norske potetsorter skal bevares for evig tid

0