Bevaring av plantemateriale på Sagaplant

Sagaplant har i sin portefølje et betydelig antall arter og sorter. Vi bevarer bruksplanter av frukt, bær, blomster og grøntanleggsplanter, gamle sorter av frukt og bær og framtidig foredlingsmateriale til framstilling av nye sorter. Flere av de bevarte artene og sortene brukes aktivt, men også en betydelig del oppbevares for å sikre framtidige genetiske ressurser.

 

 

Bevaring av genetiske ressurser er en viktig del av arbeidet med å ivareta norsk matsikkerhet av vegetativt formerte vekster og hindre tap av bevaringsverdige kulturplanter og deres ville slektninger.

Alle arter og sorter vi bevarer er tilgjengelige for allmenheten. Plantene vi bevarer brukes til dyrking og bruk i jord- og hagebruk så vel kommersielt som til hobbybruk, men i tillegg bevarer vi planter til formål som undervisning, forskning og foredling.

I klonbanken på Sagaplant tas genetiske ressurser vare på ved bruk av kryopreservering og bevaring som levende planter i veksthus eller på friland. Alle artene og sortene vi bevarer gjennomgår strenge kontroller for plantesykdommer og sortsekthet. Alle genetiske ressurser vi ivaretar dokumenteres og loggføres for å ivareta sporbarhet og nødvendig informasjon om materialet.

Her finner du oversikt over arter og sorter som bevares på Sagaplant.

0