Clematis chiisanensis 'Love Child' E

Denne sorten er også en av de svenske sortene som er vanskelig å etablere som vevskultur. Vi prøver ut stiklingsformeringsmetoder på denne sorten parallellt med 'Albina Plena' E.

Sorten befinner seg i vårt prekjerneanlegg.

0