Jordbærplanter til levering 2019/2020

I år starter Sagaplant AS med produksjon av sertifiserte jordbærplanter. Sagaplant har lang erfaring med produksjon av jordbærplanter. Vi har overtatt produksjonen til Johan Vestbø av sertifiserte jordbærplanter.

Sagaplant AS involverer seg med dette i en større volumproduksjon. Vi mener dette vil være et viktig grep for å utvikle produksjonen av friske sertifiserte jordbærplanter. Dette vil også ha en positiv effekt for norsk foredling og tilgang til norskproduserte sertifiserte jordbærplanter.

Vi kan tilby følgende sorter:

  • Korona
  • Frida
  • Saga
  • Florence
  • Polka
  • Rondo (kan leveres fra sommer 2020)

Plantene vi leverer i sommer leveres i 66 hulls plugg med et jordvolum på 40 ml.

Plantene vi leverer våren 2020, som overvintra, leveres i 54 hulls plugg med et jordvolum på 75 ml

Vær rask med å bestille for sommerlevering i år for, å være sikret planter!

Vi vil legge opp til en produksjon som sikrer at du får plantene du har bestilt til avtalt tid. Skal vi klare det må vi innarbeide en bestillingsfrist. Bestiller du planter for sommerlevering 2020 og overvintra planter 2021 før 20.august i år får du 10 % avslag på planteprisen.

Vi kommer til å overvintre plantene på kjølelager. Det gir mulighet for å kunne levere plantene om våren på det tidspunktet som passer best for deg som bærprodusent.

Bestilling gjøres til Sagaplant på vår hjemmeside (www.sagaplant.no), på telefon 35956550 eller direkte til daglig leder Asle Michael Fremgård på
mobil 974 03 061.


Vi gleder oss til å komme i gang og mener dette også vil øke kontakten Sagaplant AS har med næringen. Vi vil jobbe for at Sagaplant AS sin inntreden i produksjonen av sertifiserte jordbærplanter vil bidra til å styrke fremavlen av jordbærplanter i Norge og øke verdiskapningen til bærprodusentene.

0