KRYOFRISK -prosjekt på Sagaplant

Sagaplant og G3 Ungplanter har i samarbed initiert prosjektet. 'KRYOFRISK -kryometoder for rensing av planter for plantepatogener og oppbevaring av friskt plantemateriale.' -for å ta i bruk kryoteknologi i arbeidet for friskt plantemateriale(fremavl) i Norge.

Kryopreservering er oppbevaring av plantevev i flytende nitrogen (ved -196C). Metoden har utviklet seg veldig siden de første vellykkede prøvene av plantevev på slutten av 60-tallet. Særlig de siste 15 årene har det blitt gjort store fremskritt med utvikling av nye og bedre metoder.

Prinsippet er at en ved bruk av tilsettingsstoffer og rask nedfrysing unngår dannelse av skadelige iskrystaller. Vannet i cellene fryser i stedet til en strukturløs, glassaktig is som ikke skader cellene.

Kryopreservering brukes rutinemessig i genbankarbeid for flere og flere kulturer.

Kryoterapi vil bli brukt til å rense Margeritter (Argyranthemum frutenscens) for viroider.
Det er også et ønske om å ta i bruk kryopreservering av jordbær i Norge slik at vi kan nyttiggjøre oss en teknikk for sikker og trygg oppbevaring av verdifull plantemateriale.

Prosjektet er et samarbeid mellom G3 Ungplanter, Sagaplant AS, Bioforsk Plantehelse og Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Prosjektleder er Bioforsk Plantehelse ved Dag-Ragnar Blystad

I dag ble de første jordbærmeristemene vitrifisert, som en forberedelse til nedfrysing.


Bilder:

  1. Jordbærmeristemene legges i ulike løsninger som en del av forbredelsen til nedfrysing.
  2. Tank med flytende Nitrogen
  3. Meristemet senkes ned i flytende Nitrogen i 1 min.
  4. Jorbærmeristemet har frosset og tas opp igjen for videre behandling.
0