Kvalitetsplanter AS

April 2019 ble Kvalitetsplanter AS opprettet. Selskapet er et heleid datterselskap av Sagaplant AS. Kvalitetsplanter mottar, i motsetning til Sagaplant AS, ikke jordbruksavtalemidler. Produksjonsanlegget befinner seg på frilandsarealet til Sagaplant på Akkerhaugen i Midt Telemark. 


Hovedproduksjonen er sertifiserte pluggplanter av jordbær. Kvalitetsplanter AS skal være en sentral kommersiell aktør i salg av sertifiserte bærplanter. Inntekter i selskapet skal brukes til å utvikle norsk fremavlsarbeid.

Jordbærplanteproduksjonen er sertifisert, og følger de strengeste offentlige krav til planteproduksjon. 

Den sertifiserte pluggen lages fra utløpere fra eliteplanter som er produsert av Sagaplant AS. 

Eliteplantene blir plantet i tunneller på våren, og gjennom sesongen høstes det stiklinger som stikkes i pluggbrett i tuneller. 


Vi har en periode med vårlevering av overvintra pluggplanter som er stukket høsten i forveien og lagret på kjølelager og friland om vinteren. 

Sommerleveringen er av planter som er stukket i samme sesong. 


I 2020 kan vi levere av sortene Saga, Korona, frida, Florence, Polka, Nobel og Rondo.

Se vår bestillingsside for mer om sortene og priser.

0