Planter tilgjengelig for salg i juni

Planter til overs etter utsending legges fortløpende ut for salg.  

Bringebærplanter:

Glen Ample kr 50,- pr stk. Sortsavgift på 1,70 pr plante og mva kommer i tilegg.

Stikkelsbær:

Pax, småplante til espalier, 1 skudd, 45 pr stk. Mva kommer i tilegg.

 

0