Sagaplant med i nye forskningsprosjekter

"Frisketre"Sagaplant har gjennom Norges Forskningråd, BIONÆR-programmet fått tildelt et treårig IPN prosjekt (Innovasjonsprosjekter i næringslivet)med navnet " Friske epletre som grunnlag for auka norsk fruktproduksjon"Hovedmålet med prosjektet er : Friske epletre som grunnlag for auka norsk fruktproduksjonViktige delmål er definert som:

1.God hygiene i produksjon av plantemateriale

2.Effektive tiltak for handtering av sjukdomar på trea i etablerte felt

3.Dyrkingveiledninger som sikrer god hygiene og optimalt plantevern

Samarbeidspartnere blir Sagaplant, Bioforsk Ullensvang, Fjeld Hagebruk og alle rådgivingsenhetene på frukt i Norsk Landbruksrådgiving. Forsker Jorun Børve ved Bioforsk Ullensvang er glad for bevilgninga, og uttaler at vi nå endelig kan få satt skikkelig fokus på tresjukdommer i norsk epledyrking.

'PlantQuality'

Forsker Anita Sønsetby ved Bioforsk Apelsvoll har gjennom Norges Forskningsråd, BIONÆR-programmet fått tildelt ett treårig KPN-prosjekt (Kompetanseprosjekter med næringsmedvirkning) med navnet "Plantekvalitet tilpasset moderne og bærekraftig jordbær og epleproduksjon"

Hovedmålet med prosjektet er: Markeds- og klimatilpasset plantemateriale som grunnlag for en bærekraftig økning i norsk eple- og jordbærproduksjon.

Viktige delmål er definert som:

1. Dokumenterte effekter av klima og dyrkingsfaktorer som kontrollerer biokjemiske signaler som påvirker det fenotypiske uttrykket hos genotyper av eple og jordbær.

2. Plantemateriale uten heksekost og jordbærmjøldogg.

3. Ny teknologi implementert og protokoller etablert for produksjon av friskt plantemateriale.

4. Kunnskap om det økonomiske utbyttet ved innføring av ny teknologi og bedre plantemateriale.

5. Ny kunnskap formidlet nasjonalt og internasjonalt.

Hovedsamarbeidspartnere i tillegg til forskningsenhetene blir NORGRO AS, Gartnerhallen SA, Sagaplant as, Norsk Genressurssenter, Norsk Gartnerforbund og norske planteskoler.

Anita Sønsteby uttaler at «Endelig har vi fått muligheten til å jobbe systematisk med å skaffe ny kunnskap, for å øke eple- og jordbærnæringas tilgang til høgtytende og friskt plantemateriale.»

Daglig leder ved Sagaplant John Harald Rønningen er glad for bevilgningene og uttaler at dette vil styrke samholdet og kompetansen i norsk framavl av frukt og bær i åra som kommer, samtidig som at det gir et signal om fortsatt satsing på norsk framavl og forbedra plantehelse.

0