Varmtvannsbehandling av podekvist

Sagaplant har fått tilbakemelding fra 4 kunder om stor variasjon i tilslaget mellom sorter i samme forsendelse.

Sagaplant har grunn til å tro at variasjonen i tilslag kan skyldes en kombinasjon av sort og tidspunkt for varmtvannsbehandling. Sagaplant vil undersøke hvordan tidspunktet for varmtvannsbehandling påvirker tilslaget til tidlige og sene eplesorter. Inntil Sagaplant har sikre resultater vil vi innstille varmtvannsbehandlingen.

0