Grunnstammer - pluggplanter

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er podeklare stammer, men pluggplanter som må drives frem i ca. 1 år før de kan podes på.
SORTSBESKRIVELSER GRUNNSTAMMER:
___________________________________________________________________________________________
BESTILLINGSFRISTER:
Vårpriklet plugg : 31.12.18 - for levering 2019
O
vervintret plugg :15.03.19 - for levering i 2020


VÅRE SALGSBETINGELSER OG AVBESTILLINGSVILKÅR

*
*
*
*
*
*
*
*