Grunnstammer ferdigvare 2018

ÅRETS GRUNNSTAMMER ER: MANDAG 23.4.2018
Bestillinger av grunnstammer for levering 2018 gjøres nå direkte til Sagaplant AS. Salget og etterspørselen etter norske grunnstammer har gått merkbart ned som følge av åpning for import av eplegrunnstammer og -trær. Vi har derfor funnet det mest hensiktsmessig å kutte mellomleddet Norgro. Størstedelen av grunnstammene vil, som i fjor, bli sendt fra vårt lager i Brunlanes, Larvik.

SORTENE Colt, MM106 og A2 er utsolgt som ferdigvare, men vi har pluggplanter av disse sortene på kjølelager, som kan leveres fortløpende eller etter ønske, vår 2018. Se grunnstammer overvintra plugg for bestilling.
*
*
*
*
*
*
*