Pode- og okulasjonskvist, frukt

*
*
*
*
*
*
*
*
*