INFORMASJON TIL VÅRE KUNDER ANGÅENDEØKOLOGISK PRODUKSJON:

Våre produkter er ikke godkjent som økologisk plantemateriale.
Vi har et sortiment av gode og sterke planter som kan være et godt utgangspunkt for en økologisk produksjon, men DEBIO står for godkjenningen av plantene til økologisk produksjon.
Det er kunden selv som må ta kontakt med DEBIO og forhøre seg om søknad om en godkjenning av materialet.
Vi bruker biologisk plantevern så langt vi kan i våre produksjoner, men på grunn av de strenge kravene til plantehelse benytter vi kjemisk bekjempelse, når det er nødvendig.