Varmtvannsbehandling

Aktuelt for podekvist og stiklingsmateriale av solbær, rips og stikkelsbær.

Metoden går ut på at vi legger ferdig tilkutta plantemateriale i et vannbad i 10 minutter ved 45° C. Deretter blir plantematerialet lagt 10 minutter i kaldt vann for avkjøling. Etter varmtvannsbehandlingen blir podekvisten lagt tilbake på kjølerom ved -2,5°C. Stiklingsmateriale av solbær, rips og stikkelsbær blir varmtvannsbehandlet nærmest mulig utsending til kunde og blir ikke lagt tilbake på kjølerom.

Hensikten med varmtvannsbehandling er å drepe overflateorganismer som midd, insekter, nematoder og sopp.

Vi har god erfaring med at varmtvannsbehandling har en positiv effekt for plantehelse, men vet for lite om hvordan behandlingen påvirker plantens fysiologi. For eksempel hvor stor betydning varmtvannsbehandling kan ha på bryting av hvile. Vi har derfor valgt å gjøre denne behandlingen valgfri for våre kunder. I tillegg utfører vi i 2017 forsøk på effekten av varmtvannsbehandling på podekvist av eple og solbærstiklinger.