Bær

Fra godkjente kjerneplanter i veksthus, lager vi eliteplanter av de mest etterspurte bærartene: bjørnebær, bringebær, jordbær, rips, solbær og stikkelsbær. Alle bærartene våre gjennomgår rensing og testing for et bredt spekter av skadeorganismer. I tillegg blir det kontrollert at materialet er sortstypisk. Denne kontrollen er viktig for å sikre genetisk stabilitet og dessuten sikre at vi bruker det beste tilgjengelege materialet for videre oppformering.

Bjørnebær (Rubus fruticosus)

Bjørnebærplanter blir produsert ved hjelp av rotskudd fra bjørnebærrøtter på samme måte som beskrevet under bringebær. Sagaplant produserer potta småplanter fra godkjente morplanter i veksthus og leverer disse direkte til bærprodusenter.

Bringebær (Rubus idaeus)

Bringebærplanter blir formert ved hjelp av rotskot frå bringebærrøter. Sagaplant produserer eliterotmasse fra godkjente kjerneplanter for levering til sertifiserte bringebærplanteprodusenter og planteskoler. Fra eliterotmassen lager planteprodusentene potta småplanter til bringebærprodusenter.

Jordbær (Fragaria x ananassa Duch.)

Vi leverer ferdigrota elitepluggplanter av jordbær til sertifiserte jordbærplanteprodusenter som produserer sertifiserte plugg- og barrotsplanter til bærdyrkere. Eliteplantene blir dyrka i veksthus, mens de sertifiserte bruksplantene blir produsert i plasttunneller og på friland.

Rips, solbær og stikkelsbær (Ribes spp.)

Av Ribes- artane leverer vi urota vedstiklingar frå egne eliteplantefelt på friland. Alle vedstiklinger gjennomgår varmtvannterapi, for i størst mulig grad å unngå overflateorganismar som midd, nematodar og insekt. Stiklingene blir levert ca. 20 cm lange og ferdig buntet med 25 stiklingar i bunten. Leveringstid oktober - mai. Vi kan også levere ferdigrota potteplanter på etterspørsel. Gå til bestillingsliste for sortimentsoversikt, priser og bestilling eller bruk menyen til venstre for sortsbeskrivelser.