Jordbær

Fragaria x ananassa Duch.

Forfatta av Grethe Bergflødt Sylling
Under presenteres kort sortsomtale av de vanligste jordbærsortene i Norge. Sortene tilbys gjennom NORGRO AS. Ulike klimasoner og klimavariasjoner gjør at ikke all informasjon passer over alt i vårt langstrakte land. Dette gjelder spesielt antydet modningstid. Sorter du finner interessante, men som man ikke har lokal erfaring med, bør derfor testes i mindre skala før anlegging av større felter.Sortene er listet opp i forhold til modningstid.

Zefyr (Dybdahl x Valentine). Dansk sort (1965). Vår tidligste sort i Norge, modningstid 8-10 dager før Korona. Gir middels til stor avling med bra bærstørrelse i starten av sesongen, men bærstørrelsen blir noe liten utover i høsteperioden. Sorten har middels sterk vekstkraft, opprett og litt åpen vekst. Sorten er middels sterk til sterk mot gråskimmel, svært utsatt for meldugg. Bærene er sterkt røde, men dårlig gjennomfarget. Egner seg godt til friskkonsum, men er ikke aktuell for industri på grunn av dårlig syltetøyfarge. Vinterherdig, og egner seg godt i våre nordligste fylker.

Honeoye (Vibrant x Holiday). Amerikansk sort (1979). Modningstid 5-7 dager før Korona. Åpne og svaktvoksende planter, og bør av den grunn dyrkes på tett seng for å få nok blomstring. Sorten er tidlig og gir bra avling. Bærene er faste og store, med mørk farge og pent utseende. Fargen er intensiv rød til mørk rød, med ensartet farge på hele overflaten. Holder godt på bærstørrelsen gjennom plukkesesongen. Smaken er nøytral syrlig, men rimelig godt smaksinntrykk. Honeoye er svak/meget svak mot meldugg, sterk mot gråskimmel. Plantene er lite vinterherdige og blir ofte frostskadd i Norge.

Blink (Honeoye x Senga Sengana). Norsk sort (2007). Modningstid 3-5 dager før Korona. Avling er vesentlig større en hos Korona og Polka, og den har en kort høstesesong. Bærene tenderer mot litt småfalne. Enkle smakstester har vist en spisekvalitet som ligger nært opp til Honeoye. Blink har vist meget interessante konservesegenskaper, og er et interessant alternativ til Senga Sengana. Rapportert noe utsatt for gråskimmel. Sorten er rettsbeskyttet i Norge. Egenproduksjon av sorten er tillatt mot innbetaling av sortsavgift.

Korona (Tamella x Induka). Nederlandsk sort (1978). En av hovedsortene i Norge, modner 2-4 dager før Senga Sengana og 8-10 dager etter Zefyr. Sorten er sterktvoksende, svak mot meldugg og øyeflekk, middels sterk mot gråskimmel. Bærene er store, lette å plukke, men noe vanskelige å hamse. Sorten gir stor avling, men bærstørrelsen reduseres med avlingsårene. Meget god og aromatisk smak. Ypperlig til konsum, men svak holdbarhet etter høsting.

Sonata (Elsanta x Polka). Nederlandsk sort (2002). Modningstid mellom Korona og Polka, og har lengre høsteperiode uten markerte høstetopper. Sorten har velformede, koniske og store bær med god smak og god holdbarhet. Bærene er skinnende lyserøde med rosafarget, saftig fruktkjøtt. Sorten er sterk mot meldugg, moderat sterk mot jordbærsvartflekk, men utsatt for rotstokkråte. For å unngå negativt smaksinntrykk og risiko for gråskimmel må sorten, i følge sortseier, ikke gjødsles for kraftig med nitrogen. Sorten danner mange sidekroner som er grunnlag for god avling. Sorten skal være vinterherdig og blir av denne grunn plantet mye i Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og til dels England. Rapportert god holdbarhet i omsetningsleddene. Sorten er rettsbeskyttet i Norge. Sonata er ikke tillatt for oppformering for eget bruk, ei heller til salg eller annen avhending.

Frida (Ås 98 x Oda). Norsk sort (2001). Et kombinasjonsbær, modner 2-4 dager senere enn Korona. Plantene er sterktvoksende. Noe varierende informasjon mht. toleranse overfor meldugg, øyeflekk og gråskimmel. Er rapportert svak mot lærråte og noe svak i skinnet. God til meget god avling, godt gjennomfargede bær, faste og med god/kraftig syrlig smak. De første bærene er ofte sterkt kantet og store. Sorten passer først og fremst som konsumbær.

Polka (Induka x Sivetta). Nederlandsk sort (1988).Modningstid middels tidlig, 1-2 dager etter Korona. Plantene har middels kraftig vekst med mange kroner. De blir derfor noe tette, men sorten er relativt sterk mot meldugg og gråskimmel. Bærene er middels faste, med pent utseende, og rimelig god holdbarhet. Mørk farge også innvendig. Bærstørrelsen har lett for å gå fort ned etter 2. avlingsår. Smak er søtsyrlig og god, egner seg godt til friskkonsum. Lett å hamse. Noe brukt til industri. Svak mot lærråte og rotstokkråte. Sorten bør gjødsles moderat. Polka er meget vinterherdig, og passer godt i våre nordligste fylker. Sorten er rettsbeskyttet i Norge. Egenproduksjon av sorten er tillatt mot innbetaling av sortsavgift.

Senga Sengana (Sieger x Markee). Tysk sort (1954). Modningstid noen dager etter Korona (middels til sein i sesongen). Plantene er store med tett, opprett vekst. Sorten er sterk mot meldugg, rotstokkråte og lærråte, svak mot gråskimmel. Stabil, god avling, men bærene blir fort bløte og småfalne og kan derfor vanskelig forsvare dagens plukkepris. Bærene er mørke røde og godt gjennomfarget, middels faste og gode i smak. Lite brukt i Nord-Norge. Hovedsort til industri.

Bounty (Jerseybelle x Senga Sengana). Kanadisk sort (1972). Kom på det norske markedet rundt 1980. Modningstiden er 4-10 dager senere enn Korona. Plantene er middels store, friske, med opprett vekst. Sorten er lite utsatt for gråskimmel og bladflekksykdommer. Stor avling. Bærene er store, kjegleformet, og middels faste. Smaken er søt, frisk og god. Skinnet er middels mørkt, med glans. Bærene er godt gjennomfarget, men sorten passer likevel dårlig for industri, fordi fargen er ustabil og syltetøyet blir grått ved lengre lagring. På grunn av litt for fremtredende frø utenpå bæret mener flere den ikke er aktuell i yrkesdyrkingen.

Florence [Tioga x (Redgauntlet x (Wiltguard x Gorella))] x (Providence x selvpollinert). Engelsk sort (1987). Florence er en sen sort, modningstid ca. 10-14 dager senere enn Korona. Florence har blitt en populær sort i Norge fordi den kan brukes for å forlenge sesongen. Bør sannsynligvis ikke dyrkes i Nord-Norge eller høyt over havet da den ikke klarer å danne særlig med blomsteranlegg. Middels kraftig plante, meget god sykdomsresistens generelt, men litt utsatt for øyeflekk. God smak, noe lys bærfarge, men gir gode/meget gode avlinger og har god holdbarhet i omsetning og salg. I helhet og smak ligger sorten litt under Korona, men egenskapene som fasthet og sykdomsresistens er bedre. Middels vinterherdighet. Sorten er rettsbeskyttet i Norge. Egenproduksjon av sorten er tillatt mot innbetaling av sortsavgift. Salg eller annen avhending av sorten er ikke tillatt.

'Sonata'
'Sonata'
' Babette'
' Babette'
Produksjonen av eliteplanter foregår i veksthus
Produksjonen av eliteplanter foregår i veksthus
Elitepluggplante
Elitepluggplante