Rips

Ribes rubrum

Rips er godt tilpasset vårt nordiske klima og kan dyrkes fra Finnmark i nord til Agder i sør. Plantene blir dyrket som enkeltstående busker , som hekkplanter eller i spalier. Vi har for tida 5 sortar for salg, men er i ferd med å utvide sortimentet med både røde og hvite sorter. Sortene er her rangert etter modningstid.

'Fortun'

Kryssing mellom 'Raud Hollandsk' x 'Jonkheer van Tets'. Norsk sort, namngitt i 1972. Svært tidleg moden (sist i juli), med lys raude, middels store bær i middels lange klasar. Søskensort til 'Jotun' og 'Nortun'. Mild, god smak. Svak mot bladfallsoppar. Noko liggande vekseform.

'Nortun'

Kryssing mellom 'Raud Hollandsk' x 'Jonkheer van Tets'. Norsk sort, navngitt i 1972. Middels tidlig moden (juli/august), med mørkerøde, helst store bær i korte- middels lange klaser. Den mest etterspurte av søskensortene 'Fortun', 'Jotun' og 'Nortun'. Svakt syrlig og god smak. Mørk saft. Svak mot bladfallsopper. Delvis liggende vokseform.

'Jotun'

Kryssing mellom 'Raud Hollandsk' x 'Jonkheer van Tets'. Norsk sort, navngitt i 1972. Middels tidlig moden (beg.august), med middels røde, middels store bær i ein tett, men ganske kort klase. Lite utsatt for kartfall. Søskensort til 'Fortun' og ' Nortun'. Noe syrlig, frisk smak. Sterk mot bærbuskbladfall. Opprett vokseform.

'Raud Hollandsk'

Gammel sort med ukjent opphav. Trolig fra Nederland. Har tradisjonelt vært den mest brukte ripssorten både i Norge og andre land. Relativt seint moden (første halvdel av august), med mørkerøde, middels store bær i ein middels lang klase. Sterk mot sykdommer. Svært syrlige, ganske faste bær med store frø. Egnet til friskkonsum, innfrysing og konserves. Herdig og med opprett vokseform.

'Rosetta'

Kryssing mellom 'Jonkheer van Tets' x 'Heinemanns Rote Spätlese'. Nederlandsk sort, introdusert i 1962 og rettsbeskytta i 1974. Sein sort (siste halvdel av august), med store, lyserøde bær i svært lange klaser. Svært stor avling. Middels sukkerinnhald og moderat syrenivå. Frisk, syrlig smak. Først og fremst egnet til friskkonsum. Sterk mot sykdommer, men bare middels vinterherdig. Noe liggende vokseform.

 
 
'Rovada'
'Rovada'
'Blanka'
'Blanka'
Bærklaser av 'Rosetta'. Foto: Finn Måge
Bærklaser av 'Rosetta'. Foto: Finn Måge