Blomster

Det er flere skadegjørere i blomsterkulturer som kan gi redusert kvalitet og tap for den enkelte produsent. For all produksjon er det viktig at utgangspunktet er rent materiale fritt for disse. Det kan være virus,sopp, bakterier og ulike skadedyr. Få godkjente plantevernmidler og resistens gjør dette enda viktigere.

Bayersk hengenellik.

Bayersk hengenellik ,

Dianthus caryuphyllus

`Napoleon III `blir renset her. Virus i hengenellik var helt vanlig før framavlsarbeidet kom i gang, men meristemtippkulturen har vært svært effektiv og virus er ikke påvist på mange år. Visnesjuke forårsaket av soppen Fusarium oxysporum dianthi har imidlertid vært et stort problem i denne kulturen. Vi har derfor i den senere tid starta formeringen hvert år fra ny vevskultur. På denne måten har vi klart å holde plantene friske og visnesjuke er ikke noe stort problem lengre. Plantene blir levert som prikla pluggplanter.