Frukt

Sagaplant produserer sortsekte og sykdomskontrollert plantemateriale av de fleste frukttregrunnstammer og fruktsorter. Materialet er renset og testa for et vidt spekter av skadeorganismer.

Fruktsortar

I kvistbankene våre produserer vi sortsekte og sjukdomskontrollert podekvist av eple, pære, plomme, søt- og surkirsebær. Materialet blir levert som vedaktig podekvist for handpoding (kopulasjon, flispoding eller barkpoding) vinter og vår eller som urteaktig okulasjonskvist (for okulasjon eller flispoding) i juli/august. Alt vedaktig materiale blir varmtvannsbehandlet for å øuskadeleggjøre overflateorganismer som midd, nematoder, sopp og insekter før pakking og utsending. Kvistbankene våre blir inspisert regelmessig for å fjerne tre med uønskede egenskaper. Gjennom genetisk etterkontroll blir det sjekket at materialet er sortsekte med vekt på voksekraft, produktivitet, fruktfarge,- form og -størrelse. For sortiment, bestilling og prisinfo, gå til bestillingsliste.

Frukttregrunnstammer

De fleste frukttre er dobbeltindivid og består i tillegg til den edle sorten også av en grunnstamme. Grunnstammen utgjør rota og den nederste delen av stamma mens fruktsorten er poda på grunnstammen og dannar resten av treet. Grunnstammen har som viktigste funksjon å forankre treet i bakken, ta opp vann og næring fra jorda og regulere vekst og utvikling i samspill med den edle sorten.

Alle våre frukttregrunnstammer har utgangspunkt i vevskultur eller frø og blir levert enten som halvfabrikata. Småplanteproduksjonen skjer i veksthusanlegg ved Sagaplant AS. 

Klikk dei forskjellige artane under for nærmare info:

Eplegrunnstammer

Av eplegrunnstammer produserer vi for tida 6 ulike sortar og klonar. Klikk eplegrunnstammer over for nærmare info. Sortane er, rangert etter veksekraft: M9 Lancep, B9, M26, MM106, Antonovka, A2.

Pæregrunnstammer

Vi produserer 3 ulike sortar og klonar av pæregrunnstammer. Klikk pære i venstre marg for nærmare info. Sortane er, rangert etter veksekraft: Kvede A, Brokmal, frøstamme ( Pyrus communis ). Sagaplants produksjon av Brokmal er for tiden sterkt redusert på grunn av dårlig vekst i vevskultur. Sagaplant arbeider med alternative formeringsmetoder for Brokmal.

Plommegrunnstammer

Produksjonen av plommegrunnstammer ved Sagaplant AS er sterkt økende. Alle produserte plommegrunnstammer ved Sagaplant er av sorten St.Julien A.

Klikk "plomme" i venstre marg for utfyllande opplysningar.

Kirsebærgrunnstammer

Av kirsebærgrunnstammer produserer vi berre 'Colt', men på førespurnad kan vi levere eigenprodusert frøstamme ( Prunus avium ). Klikk "kirsebær" over for utfyllande opplysningar.