Bakgrunn

Utvalgsarbeidet startet opp på 70-tallet i nært samarbeid med daværende Institutt for dendrologi og planteskole drift ved NLH (Norges Landbrukshøgskole), nåværende UMB (Universitet for Miljø og Biovitenskap) (Link til UMB) Arbeidet hadde bevilgning fra 1974 til 1988, i denne perioden ble grunnlaget for vårt tilbud på morplanter og trefrø lagt.

I begynnelsen ble frø og plantemateriale sendt ut fra UMB, men snart ble virksomheten overført til Gartnerhallens Eliteplantestasjonen Sauherad. (Det som i dag er Sagaplant AS.)

Vi etablerte morfelt og frøplantasjer hos oss. I tilegg til våre morfelt finnes det også morfelt på Stamplantestasjonen for Nord Norge på Rå, som leverer morplanter av sorter spesielt tilpasset
kystklima eller Nord Norske forhold. Stamplantestasjonen høster også noe frø for Trefrøsentralen.

I dag er det E-plant Norge som forsyner oss med de fleste nye sorter på grøntanleggssiden.