Trefrø

Trefrøsentralen

Trefrøsentralen ved eliteplantestasjonen omfatter ca. 90 arter og herkomster avhengig av hvor godt frøåret er. Vi sender ut frølista i juli hvert år. Bestillingsfristen er i begynnelsen av august, men det er fullt mulig å bestille etter denne, men de som bestiller før fristen blir prioritert dersom det skulle være lite frø av en frøkilde. Bestillingslisten finner du her.

Vi høster størstedelen fra vår egne frøplantasjer, men har også eksterne høstere som sender oss frø fra frøkilder over hele landet.

Frøformering er den mest vanlige formeringsmåte for busker og trær både i naturen og i planteskolene. Ingen frøplanter er helt like, og det danner grunnlaget for variasjoner i egenskaper som vi er interesserte i. Det viktigste er at plantene er tilpasset klimaet på voksestedet. Andre egenskaper som form, farge på lauv og blomster og at de gir et mest mulig ensartet avkom teller også med. Alt dette gir grunnlag for utvalg av gode herkomster til bruk i ulikt klima og til ulike formål.

Utvalg av pene busker og trær i rimelig nærhet til bruksområdet for plantene, som frøkilder, er den raskeste måten å gjøre det på. Noen års avkomst-undersøkelser av slike frøkilder fører oss et skritt videre. Avkomstprøvinger av enkelteksemplar, såkalte familieutvalg, gir oss et mye tryggere resultat. Slike avkomstgranskinger gjennomføres på flere klimalokaliteter for å kunne fortelle oss noe om bruksområdet for utvalget.
Jan Odden Kåsin høster Aronia melanocarpa fk. Moskva
Jan Odden Kåsin høster Aronia melanocarpa fk. Moskva
Clematis tangutica fk. Sauherad
Clematis tangutica fk. Sauherad
Rhododendron slippenbachii fk. Sauherad
Rhododendron slippenbachii fk. Sauherad
Rosa rupincola fk. Sauherad
Rosa rupincola fk. Sauherad
Pieris floribunda fk. Mustila
Pieris floribunda fk. Mustila