• 16.03.2020 - Asle
  Koronasituasjonen på Sagaplant

  Informasjon om håndtering av koronasituasjonen på
  Sagaplant


  Kjære kunder og samarbeidspartnere

  Vi er i en utfordrende situasjon i forbindelse med utbruddet
  og spredningen av viruset corovid-19 (koronavirus). Det viktigste nå er å bidra
  til å hindre spredning av koronaviruset, følge opp råd og restriksjoner fra
  myndighetene og hjelpe medmennesker med behov. Sagaplant har iverksatt en beredskapsplan for å redusere konsekvensene i vår produksjon.


  Les mer
 • 07.02.2020 - Lill-Iren
  Clematis chiisanensis 'Love Child' E

  Denne sorten er også en av de svenske sortene som er vanskelig å etablere som vevskultur. Vi prøver ut stiklingsformeringsmetoder på denne sorten parallellt med 'Albina Plena' E.

  Les mer
 • 07.02.2020 - Lill-Iren
  Clematis 'Albina Plena' E

  En av klematissortene fra det svenske sortimentet. Den er vanskelig å
  etablere i vevskultur, svenskene har den samme erfaringen med dette.
  Derfor jobber vi nå med å etablere den som stiklingsformert her på
  Sagaplant.

  Les mer
 • 05.02.2020 - Lill-Iren
  Sagaplant infofilm

  Les mer
 • 29.01.2020 - Lill-Iren
  Kvalitetsplanter AS

  April 2019 ble Kvalitetsplanter AS opprettet. Selskapet er et heleid datterselskap av Sagaplant AS. Kvalitetsplanter mottar, i motsetning til Sagaplant AS, ikke jordbruksavtalemidler. Produksjonsanlegget befinner seg på frilandsarealet til Sagaplant på Akkerhaugen i Midt Telemark. 


  Hovedproduksjonen er sertifiserte pluggplanter av jordbær. Kvalitetsplanter AS skal være en sentral kommersiell aktør i salg av sertifiserte bærplanter. Inntekter i selskapet skal brukes til å utvikle norsk fremavlsarbeid.

  Les mer
 • 16.01.2020
  Sagaplant omstiller og nedbemanner

  Sagaplant omstiller og nedbemanner
  Samfunns-oppdraget til Sagaplant AS er å tilby grøntnæringen friske og sortsekte planter, og bevare planter for framtidig bruk. Dette er et oppdrag vi har utført siden starten av 70-tallet.


  Eierne, men også næringen, forventer at Sagaplant oppfyller samfunns-oppdraget på en god måte.

  Det siste 10-året har det skjedd store endringer i grøntnæringen. Vi vet at endringene fortsetter i høyt tempo, og at Sagaplant må være en del av disse endringene. 


  Eierne og styret har stilt krav til at Sagaplant må øke omstillingstakten og skape en mer robust økonomi, for å sikre videre utvikling og drift på Sagaplant. Sagaplant har i alle år arbeidet med tiltak for å bedre økonomien. Vi ser effekt av disse tiltakene, men dessverre ikke tilstrekkelig til at vi kan unngå en nedbemanning. 


  Med det vi vet i dag har styret bestemt at Sagaplant må redusere kostnadene med 2 - 2,5 millioner kroner, som innbefatter nedbemanning med 4 årsverk. Frigjøring av 2 - 2,5 millioner vil sikre at selskapet er godt rigget til videre utvikling og drift.   Hvorfor det er helt nødvendig å gjennomføre nedbemanningen og omstillingen
  Eierne har et ansvar for å sikre at samfunns-oppdraget Sagaplant utfører blir ivaretatt på en god måte. I tillegg til at Sagaplant i alle år har hatt dårlig økonomi, har endringer i importregelverk ført til en inntektsreduksjon på omtrent 20 -25 prosent bare siden 2015. 


  Nedbemanning er et sterkt inngripende tiltak. Ansatte som mister sin jobb vil oppleve dette som dramatisk. Styret og ledelsen har gjort - og vil gjøre alt vi kan for å bistå de berørte i denne omstillingen. Vi er opptatt av at omstillings- og nedbemanningsprosessen skal være ryddig, åpen og ærlig.  Konsekvenser for drifta på Sagaplant
  Vi skal fortsatt produsere og levere friske og sortsekte planter, og bevare planter for framtidig bruk.

  Vi vil redusere på de arbeidsoppgavene som ikke er en del av kjerneoppgavene, og som i liten grad bidrar til et positivt økonomisk resultat.


  Omstillingen vil ikke gå utover vår levering på kjerneoppgavene til grøntnæringen, men bidra til økt kompetanse og et mer tidsriktig og moderne produksjonsanlegg. Sagaplant skal fortsatt være en viktig bidragsyter for grøntnæringen. 


  Våre ansatte har de beste forutsetninger for å bidra til at vi lykkes med endringene og videre drift av Sagaplant. Alle ansatte viser et stort engasjement og ansvar for Sagaplant. 


  Vi er sikre på at vi sammen skal klare å ivareta samfunnsansvaret vårt. Vi vet vi har en hel næring som ønsker at vi skal lykkes med det vi nå gjør, men samtidig forventer de også at vi løser samfunns-oppdraget vårt til det beste for næringen.  Omtanke
  I den vanskelige situasjonen vår virksomhet nå er inne i, vil vi trekke frem innsatsen og viljen de ansatte har vist gjennom flere år. Det er derfor med tungt hjerte at vi må gjennomføre en nedbemanning. Vi har spesielt stor medfølelse med de ansatte som mister sitt arbeid, eller på annen måte blir berørt. 


  Det er likevel nødvendig å nedbemanne for å redusere kostnader, fordi konsekvensene kunne blitt at hele virksomheten hadde blitt avviklet.


  Hilsen
  Styreleder Kjetil Lerfall og daglig leder Asle Michael Fremgård

  Les mer
 • 12.04.2019
  Jordbærplanter til levering 2019/2020

  I år starter Sagaplant AS med produksjon av sertifiserte jordbærplanter. Sagaplant har lang erfaring med produksjon av jordbærplanter. Vi har overtatt produksjonen til Johan Vestbø av sertifiserte jordbærplanter.

  Les mer
 • 02.03.2017
  Bevaring av norske potetsorter ved hjelp av Kryopreservering

  Sagaplant er involvert i flere spennende prosjekter, og et av dem er kryopreservering av potet.

  Les mer
 • 15.02.2017
  Arbeidsplass med plantehelse i fokus

  Plantehelse er alltid i fokus hos Sagaplant. Alt fra klesbytte mellom hygienesoner til visuell kontroll og prøvetaking av sertifisert plantemateriale.

  Les mer
 • 25.05.2016
  Varmtvannsbehandling av podekvist

  Sagaplant har fått tilbakemelding fra 4 kunder om stor variasjon i tilslaget mellom sorter i samme forsendelse.

  Les mer
 • 28.04.2016
  Bayersk hengenellik 'Napoleon III'

  Vi har mormateriale av Dianthus caryopyllus `Napoleon III` Bayersk hengenellik.

  Les mer
 • 12.04.2016
  Sagaplant AS ble vinner av IA-prisen i Telemark!

  Sagaplant ble tildelt IA-prisen i Telemark 2015 på årets IA-konferanse i Ælvespeilet, den 6. april 2016.

  Les mer
 • 21.12.2012
  Sagaplant med i nye forskningsprosjekter

  "Frisketre"Sagaplant har gjennom Norges Forskningråd, BIONÆR-programmet fått tildelt et treårig IPN prosjekt (Innovasjonsprosjekter i næringslivet)med navnet " Friske epletre som grunnlag for auka norsk fruktproduksjon"Hovedmålet med prosjektet er : Friske epletre som grunnlag for auka norsk fruktproduksjon

  Les mer
 • 02.05.2012
  Prosjekt 'Økt konkurransekraft i norsk produksjon av epletrær'

  Prosjektet 'Økt konkurransekraft i norsk produksjon av epletrær' er avsluttet. Se omtale her.

  Les mer
 • 11.11.2011
  KRYOFRISK PROSJEKTET-oppdatering

  For tre uker siden startet vi de første forsøkene med behandling av jordbærmeristemer i flytende nitrogen.

  Les mer
 • 20.10.2011
  KRYOFRISK -prosjekt på Sagaplant

  Sagaplant og G3 Ungplanter har i samarbed initiert prosjektet. 'KRYOFRISK -kryometoder for rensing av planter for plantepatogener og oppbevaring av friskt plantemateriale.' -for å ta i bruk kryoteknologi i arbeidet for friskt plantemateriale(fremavl) i Norge.

  Les mer