Åpning nytt Plantehospital

1.desember 2011 var det offisiell åpning av det nye Plantehospitalet på Sagaplant.

Omlag 25 gjester var invitert til åpning og omvisning.

Huset er et 'Prekjernehus' med sluser, plantemottak, 16 ulike klimarom, laboratoriefasiliteter og et vekstrom som skal brukes til blant annet karantenerom, varmeterapi, testing og dyrking av morplanter.
Huset har full klimastyring i alle vekstrom. og det er lagt stor vekt på plantehygiene både ved planlegging og gjennomføring av byggeprosessen.

I forbindelse med åpningen blei det arrangert et miniseminar med fokus på nasjonal plantehelse, og det nye husets betydning for denne.

Huset er delfinansiert med tilskudd fra Landbruks- og matdepartementet og ble offisielt åpnet av seniorrådgiver Reidun Løite Myhra fra Innovasjon Norge, avd. Telemark.

Etter seminaret ble det demonstrert kryoteknikker for langtidsoppbevaring av plantemateriale. Ellers var det en generell omvisning i bygget.

Sagaplant takker alle fremmøtte og ser frem til å ta bygget i bruk.
Byggeleder Sigmund Verpe fra Midt-Telemark Entrepenør, overrekker et litografi til Sagaplant as ved John Harald Rønningen
Byggeleder Sigmund Verpe fra Midt-Telemark Entrepenør, overrekker et litografi til Sagaplant as ved John Harald Rønningen
Forskningsleder Dag Ragnar Blystad fra Bioforsk Plantehelse holder et foredrag med tema:
Forskningsleder Dag Ragnar Blystad fra Bioforsk Plantehelse holder et foredrag med tema:"Friske frukttrær for framtidens kvalitetsproduksjon"
Seniorrådgiver Asle M Fremgård fra Mattilsynet,  holder foredraget
Seniorrådgiver Asle M Fremgård fra Mattilsynet, holder foredraget "Norsk Plantehelse og utfordringer fremover".
Forsknings- og utviklingssjef Nina Heiberg, Gartnerhallen SA, er også styreleder i Sagaplant AS. Her holder hun foredraget:
Forsknings- og utviklingssjef Nina Heiberg, Gartnerhallen SA, er også styreleder i Sagaplant AS. Her holder hun foredraget: "Den Norske fremavlen og bringebærsuksessen".
En lydhør forsamling bestående av både gjester og ansatte.
En lydhør forsamling bestående av både gjester og ansatte.
Seniorrådgiver Reidun Løite Myhra fra Innovasjon Norge holder en liten tale i forbindelse med den offisielle åpningen av
Seniorrådgiver Reidun Løite Myhra fra Innovasjon Norge holder en liten tale i forbindelse med den offisielle åpningen av "Plantehospitalet"
En symbolsk snorklipping er viktig, og her klipper Reidun Løite Myhra over snora inn til
En symbolsk snorklipping er viktig, og her klipper Reidun Løite Myhra over snora inn til "Prekjerneavdelingen"
Avdelingsleder Peter van der Ende beskriver prosessene i
Avdelingsleder Peter van der Ende beskriver prosessene i "KRYO-preservering".
Avdelingsleder Peter van der Ende demonstrerer noen av opperasjonene  ved
Avdelingsleder Peter van der Ende demonstrerer noen av opperasjonene ved "KRYO-presservering" i sterilbenken.
"Plantehopitalet har ialt 16 planteceller/klimarom i en "Karanteneavdeling" og en "Prekjerneavdeling"
Interiøret i en av plantecellene/klimarommene
Interiøret i en av plantecellene/klimarommene
Vask og desinfisering av hender er en viktig del av den daglige hygienerutiner for de som arbeider i Plantehospitalet.
Vask og desinfisering av hender er en viktig del av den daglige hygienerutiner for de som arbeider i Plantehospitalet.
Avdelingsleder Kjell Ivar Schia orienterer om bakgrunnen for, og den praktiske bruken av det nye
Avdelingsleder Kjell Ivar Schia orienterer om bakgrunnen for, og den praktiske bruken av det nye "Plantehospitalet".
Pensjonert avdelingsleder Harald Hildrum synes at det nye
Pensjonert avdelingsleder Harald Hildrum synes at det nye "Plantehospitalet" har blitt bra. Lene Hansen, Hilja Drugg, Reidun L Myhra og Laila Odden følger spent med på diskusjonene.
Avdelingsleder Helen O Søgnen, gartner Jorill Halsnes og gartner Laila Odden er godt fornøyde med arbeidsforholdene i den nye
Avdelingsleder Helen O Søgnen, gartner Jorill Halsnes og gartner Laila Odden er godt fornøyde med arbeidsforholdene i den nye "Prekjerneavdelingen"