Restesalg på bjørnebærplanter 2018

Vi har igjen planter av bjørnebærsortene ´Kotata` og ´Loch Ness` som selges for 35 kr stk. Plantene leveres i 7,5 cm firkantpotter og leveringstid er før 16. oktober 2018. Minstebestilling på 20 planter. Bestill her.

NB! Prisen er eksl.mva. Det er sortsavgift på Loch Ness (kr 1,20 pr plante).


´Loch Ness`
´Loch Ness`
´Kotata`
´Kotata`

Sortsbeskrivelser:

'Loch Ness'
Tornefrie planter med lang vekstsesong. Yterik sort, med store avlange bær. Bærene har god lagringsevne.
Plantes ofte i plasttuneller, eller i de beste klimatiske områder langs kysten.
Kan være frostsvak og kan være utsatt for bjørnebærbladskimmel.

'Kotata'
Frilandssort med torner. Middels til lite yterik sort, med avlange bær. Plantes i gode klimatiske områder. Regnes for å være den mest herdige av disse tre sortene. Regnes for å være sterk mot bjørnebærbladskimmel.