Bestillingsliste trefrø

I år er det fjernet tre herkomster på lista, Berberis thunbergii fk. Ås, Berberis thunbergii 'Atropupurea' fk. Sauherad og Rosa rugosa fk. Sauherad. Disse vil bli forbudt å innføre, utsette og omsette i følge den nye forskriften om fremmede organismer. Forskriften trer i kraft fra 1.1.2016.
Noen av herkomstene vil i følge forskriften kreve at man søker om tillatelse for utplanting, disse vil bli stående på bestillingslisten.
Dette gjelder: Larix decidea, Pinus mugo ssp. mugo, Amelanchier alnifolia, Amelanchier spicata, Cotoneaster lucidus og Sorbus mougeotii.


Forskrift om fremmede organismer
Vedlegg1 -organismer som er forbudt å innføre, sette ut og omsette
Vedlegg2 -organismer som krever tillatelse for utsetting

Bestillingsfrist er 1.august. Bestillingslisten finner du her: Bestillingslister NB!! Bestillingslista gjelder for leveringer høst 2015 og vår 2016.