Bevaring av norske potetsorter ved hjelp av Kryopreservering

Sagaplant er involvert i flere spennende prosjekter, og et av dem er kryopreservering av potet. Det skal legges ned 60 sorter i Kryotanken vår.
Du kan lese mer om prosjektet i denne artikkelen fra NIBIO.
Norske potetsorter skal bevares for evig tid