Daglig leder trer inn i pensjonistenes rekker

John Harald Rønningen varslet styret i oktober om at han ønsket å og gå av med pensjon og slutte som daglig leder ved Sagaplant AS. Styret i Sagaplant er glade for at John Harald blir med videre som seniorrådgiver fram til 1. juli 2018. John Harald begynte som driftsleder i Gartnerhallens eliteplantestasjon Sauherad i 2004. I 2008 ble virksomheten omorganisert til Sagaplant AS med John Harald som daglig leder. Styret vil takke John Harald for lang og god innsats som driftsleder/daglig leder gjennom 13 år.

Fra 7. november vil styreleder Kjetil Lerfall fungere som konstituert daglig leder. Styret har begynt arbeidet med å finne ny daglig leder.