Endring i produksjon av grunnstammer

Ferdigvare grunnstammer fases ut

Som følge av at importforbudet er opphevet, har etterspørsel og salg av norskproduserte eplegrunnstammer gått merkbart ned de siste årene. Produksjonsvolumet har blitt betydelig mindre, og vår ferdigvareprodusent ønsker derfor ikke å stå for denne produksjonen lengre. Vi har ikke lykkes i å finne andre som kan tenke seg å stå for produksjonen av ferdigvare av grunnstammer. Vi finner derfor ingen annen løsning enn å fase ut denne produksjonen. De siste leveringene av ferdigvare grunnstammer blir våren 2018.


Fortsatt produksjon av pluggplanter på bestilling

Sagaplant AS har imidlertid et ansvar for å tilby friskt utgangsmateriale av grunnstammer til det norske markedet, og vil fortsatt tilby pluggplanter av de sortene vi har i produksjon. De som ønsker norskproduserte grunnstammer vil derfor ha mulighet til selv å produsere ferdigvare.

Dersom du/dere har et ønske om å starte opp med ferdigvareproduksjon for videresalg, i en mindre eller større skala, ta kontakt med oss for mer informasjon. Vi er behjelpelige med salgstall de siste åra og med erfaringer når det gjelder selve produksjonen.

Bestillingsfrist

For våren 2018 har vi et parti pluggplanter på lager. Bestilling for levering av overvintret plugg våren 2018 må gjøres innen 15.03.18.

NB! Pluggplanter våren 2019 produseres kun etter bestilling og bestillingsfristen for levering våren 2019 er 30.12.18.

Pris

Prisen på norskprodusert ferdigvare grunnstammer har vært kunstig lav de siste årene. Vi ser oss derfor nødt til å øke prisen på pluggplanter grunnstamme. Ved bestilling av 200 stk. eller mer vil det oppnås en økende rabatt ihht utgangspris, frem til maksrabatt på 25 %. Maksrabatt oppnås ved bestilling på 2000 pluggplanter eller mer.