Grunnstammeopptaket er i full gang!

Vi er i full gang med årets opptak av frukttregrunnstammer. Forholda er flotte med fint ver og høvelege råmeforhold i jorda.

Etter opptak går plantene direkte på kjølelager ved +1° C og 96% relativ luftråme.

Så snart opptaket er ferdig, startar vi arbeidet med sortering, pakking og etter kvart utsending til kundar. Ferdigvareproduksjonen er i år på om lag 130.000 planter fordelt på ulike artar og sortar.

Kvaliteten på grunnstammene er flott! Bestilling snarast til Norgro Plantesalg på tlf. 37001700.


Glad og blid grunnstammegjeng!
Glad og blid grunnstammegjeng!
Darek med et 'knippe' frilandsproduserte eplegrunnstammer.
Darek med et 'knippe' frilandsproduserte eplegrunnstammer.
Renata viser stolt fram årets Brokmalstammer, produsert i tunnel.
Renata viser stolt fram årets Brokmalstammer, produsert i tunnel.