Grunnstammesesongen er nå avsluttet for i år

Salget av ferdigvare- og pluggplanter av grunnstammer er nå avsluttet for i år. Som tidligere opplyst, faser vi ut ferdigvareproduksjonen. Vi vil i fremtiden kun tilby pluggplanter av grunnstammer, som dere selv må drive frem til podeklare stammer. Se link for mer info: Endring i grunnstammeproduksjonen
For bestilling av pluggplanter: Trykk her