Nedsatt pris på grunnstammer

Sagaplant viser til utdrag fra Norgros "Bærinfo" utgitt desember 2015:
"Fra 1. november ble det åpnet for import av eple- og pæretrær til Norge. Dette inkluderer også grunnstammer. I konkurranse med importen har Norgro AS i felleskap med Sagaplant AS valgt å sette ned prisen på norske grunnstammer. Produksjon av grunnstammer er langsiktig, og for at vi skal ha mulighet til å planlegge fremtidig produksjon trenger vi tilbakemelding fra dere som lager frukttrær. De nye prisene på grunnstammer vil dere finne ved å gå inn på Norgros hjemmeside www.norgro.no under frukt og bær."