Ny medarbeider på Sagaplant AS!

Jan Meland har permisjon fra Sagaplant for å arbeide for det 3-årige utviklingsprosjektet 'Frukt i Fokus' i Telemark, med kontoradresse hos Landbrukets Hus på Gvarv. I perioden frem til 1.9.13 vil han ha delt stilling mellom Sagaplant og 'Frukt i Fokus'. Fra 1.9.13 går han over i full stilling i prosjektet 'Frukt i Fokus. Vi ønsker Jan Meland lykke til!

Martin Dalen er ansatt som vikar for Jan Meland, som i første omgang har permisjon frem til 1. juni 2014. Martin er nyutdannet fra UMB med mastergrad i plantevern. Han blir avdelingsleder for Frukt og Bær med spesielt ansvar for frilandskulturene og oppfølging av tilhørende prosjekter. Vi ønsker Martin velkommen på Sagaplant!