På nett med ny hjemmeside!

Sagaplant med alle ansatte har gleden av å annonsere at vår nye hjemmeside er oppe og går.

Her vil du kunne finne informasjon om vårt arbeid og formål, bestillingslister og nyheter om bedriften
og de enkelte produksjoner.

Siden er fremdeles under arbeid, så følg med for oppdateringer.