Påvisning av heksekost

Mattilsynet tok høsten 2013 393 prøver av epletrær fra Sagaplants nyeste kjernefruktkvistbank. I tillegg tok Sagaplant 36 prøver fra egen grunnstammeproduksjon. Prøvene ble analysert med RT-PCR for heksekost (Candidatus phytoplasma mali) ved Bioforsk Plantehelse. 1 prøve var positiv. Sagaplant er i dialog med Mattilsynet om tiltak for å håndtere påvisningen.

Den positive prøven ble tatt av sorten Øyaeple. Grunnstammen er frøformert Antonovka. Alle Sagaplants Øyaepletrær i den aktuelle kvistbanken ble prøvetatt samtidig høsten 2013. Mortreet står i annen kvistbank, prøven herfra var negativ i 2012. Nabotrærne til treet med påvist smitte er begge prøvetatt i høst med negativt resultat. Sagaplant har ikke levert podekvist fra Øyaeple eller nabotrær. Funnene indikerer at heksekostsmitten kan være overført med vektor, enten til grunnstammen før poding, eller til treet etter planting.

Alle Sagaplants trær i slekten Malus er nå prøvetatt i løpet av de to siste årene. Gjennom prosjektet "PlantQuality" samarbeider Sagaplant blant annet med Bioforsk for å fremskaffe ny kunnskap om bekjempelse av vektorer som sprer heksekost.