Påvist pærevisnesjuke i Anna pæretre ved Sagaplant AS

Sagaplant viser til Mattilsynets nyhetsmelding "Påvist pærevisnesjuke i Telemark".

Mattilsynet tok 122 prøver for pærevisnesjuke ved Sagaplant AS i november 2015, hvorav 1 prøve av Anna var positiv. Det smitta treet er nå fjernet. Samtlige tre ved Sagaplant AS av Anna, Herrepære, Gråpære og Grev Moltke ble prøvetatt. Treet var plantet i 2000 på Pyrus communisfrøstamme. Treet har ikke vist symptomer på pærevisnesjuke. Tidspunktet da treet ble smittet er ukjent.

Sagaplant har sporet pærekvistleveringer i perioden 2012-2016 og informert kunder som har mottatt kvist fra det aktuelle treet.

Pærevisnesjuke er en bakterie som spres med plantemateriale, og sannsynligvis også av insekter i slekten Cacopsylla. Bakterien lever i silvev. Overvintring skjer i røttenes silvev. Når silvevevet i de overjordiske plantedelene degenereres om vinteren dør bakterien. Om våren sprer bakterien seg på nytt fra røttene opp i treet. Smittede tre kan svekkes gradvis over flere år, og/eller visne og dø i løpet av få uker. Grunnstammen påvirker utviklingen av symptomer. Les mer om skadegjøreren på Mattilsynet.no.

For å forebygge spredning av pærevisnesjuke iverksetter Sagaplant i dialog med Mattilsynet flere tiltak:

  • Alle pæretre på Sagaplant prøvetas før podekvist omsettes.
  • Sagaplant overvåker forekomsten av de potensielle smittebærerne Cacopsylla pyri og Cacopsylla pyrisuga(vanlig og stor pæresuger) med limfeller.
  • Innsamlede insekter skal analyseres for pærevisnesjuke av NIBIO Planteklinikken.
  • Ved påvisning av pæresugere behandler Sagaplant AS pæretrærne med Surround WP, Karate 5C eller Calypso SC 480.
  • Sagaplant fjerner alle produksjonstre av pære eldre enn 10 år.