PRISØKNING PÅ VÅRE PRODUKTER

Sagaplant informerer med dette om økning av prisene på våre produkter og tjenester for 2020.

I flere år har vi holdt lave priser og lav prisutvikling på våre produkter og tjenester. Samtidig har våre kostander økt mer enn vår prisutvikling.

Prisene på våre produkter økes derfor med virkning fra 1. oktober 2019. Prisendringen vil gjelde for ordrer bestilt etter denne datoen. Se hjemmesiden for mer informasjon.

NB - bestillingsfrister er endra. Se hjemmesiden for mer informasjon.

Vi ønsker fortsatt å opprettholde vårt gode samarbeid og kundeforhold gjennom dialog og fokus på dine/deres behov og ønsker. Vi vil fortsatt tilby og levere kvalitetsmessige, gode, sortsekte og friske planter.