PRISØKNING PÅ VÅRE PRODUKTER

Vi øker prisene våre med virkning fra 1. august 2018. Dette gjelder ordrer bestilt fra og med denne datoen, for levering i 2018. Prisene for 2019 er ikke satt ennå.
For mer informasjon, trykk her: Informasjonsskriv til våre kunder ang. prisendring.