Sagaplant har startet produksjon av sertifiserte jordbærplanter

I 2019 starter Sagaplant AS med produksjon av sertifiserte jordbærplanter. Sagaplant AS har siden sommeren 2018 jobbet med planer om å starte med produksjon av sertifiserte jordbærplanter. Vi overtar den sertifiserte jordbærplanteproduksjonen til Johan og Bjørg Vestbø, Skogen gård, sier daglig leder Asle Michael Fremgård

Lang erfaring

Produksjon av jordbærplanter har Sagaplant AS lang erfaring med. Sagaplant AS har siden slutten av 70-tallet produsert eliteplanter av jordbær til den sertifiserte produksjonen.

Nytt produksjonsanlegg på Sagaplant AS

Det etableres et tidsriktig produksjonsanlegg for sertifiserte jordbærplanter som tilfredsstiller dagens krav til plantehelse, plantekvalitet og leveringssikkerhet. Produksjonsanlegget skal ha en kapasitet på en årlig produksjon av 2 millioner pluggplanter. Når vi nå skal sette opp et anlegg fra bunnen av fokuserer vil på å få et anlegg som sikrer god plantekvalitet, og en effektiv produksjon, forteller Fremgård.

Plantetyper og leveringstider

Sagaplant AS skal produsere pluggplanter. I utgangspunktet vil vi komme til å produsere planter for levering vår, sommer og høst. Vårlevering vil være overvintra planter. All overvintring vil gjøres på kjølelager med kontrollert klima. Sommer og høstlevering vil være planter produsert samme sommer. Fremgård sier at de ønsker å etterkomme bærprodusentenes behov for leveringstider, og at det vil være viktig med god kontakt mellom planteprodusent og bærprodusent. Hvis kundene ønsker planter levert direkte fra kjølelager vil det være mulig.

Styrker fremavlen og øker samarbeid

Jeg gleder meg til å komme i gang sier Fremgård. Han mener at dette vil øke kontakten Sagaplant AS har med næringen. Fremgård vil jobbe for at Sagaplant AS sin inntreden i produksjonen av sertifiserte jordbærplanter vil bidra til å styrke fremavlen av jordbærplanter i Norge og øke verdiskapningen til bærprodusentene. Inntektene fra salget av de sertifiserte jordbærplantene skal Sagaplant AS bruke til å styrke arbeidet med å lage friske og sortsekte kvalitetsplanter.