Soppsykdommen svart rotråte i bringebær er ikke påvist på Sagaplant

Sagaplant har tatt ut prøver av årets produksjon av rotmasse av bringebærplanter og analysert for sopper som kan forårsake soppsykdommen svart rotråte. Det ble ikke påvist svart rotråte i noen av prøvene. Det ble tatt ut prøver av alle sorter og ID-nr.

Svart rotråte er forårsaket av flere arter innen soppslekten Cylindrocarpon (også kalt Ilyonectria og Datylonectria). Disse soppene er vanlig forekommende i jord og har tidligere vært sett på som relativt svake parasitter som gjerne angriper etter at røttene er skadet av for eksempel nematoder (rundormer). Kjølig, fuktig jord vil gi redusert vekstkraft i plantene og ubalansert næringsopptak, noe som også favoriserer soppen. De siste årene har svart rotråte fått økt oppmerksomhet, både i Norge og andre land, med funn i både jordbær- og bringebærproduksjonen. Svart rotråte kan gi stor utgang av planter og redusere omløpstiden i disse kulturene (ref Arne Stensvand, NIBIO).

Sagaplant tar på alvor og har iverksatt tiltak for å redusere risikoen for at rotmasse og planter fra Sagaplant skal være smittet med soppsykdommen svart rotråte. Vi vil fortsette med å ta ut prøver av palnter og torv som brukes i produksjonen. I tillegg vil vi behandle stukne planter med soppmiddel, sikre riktig vanning og tilgang til næringsstoffer for å få røtter med god livskraft.