Tindved

Nå kan du bestille tinvedplanter hos Sagaplant! Vi har de svenske sortene SOL og Svenne. Tindved er særbu, og det trengs derfor både han- og hunplanter for å få bær. SOL er en hunplante, og Svenne er en hanplante. Det vil komme flere sorter i løpet av 2017. Vi kan levere et begrenset antall av begge sorter, våren 2017. Bestillinger kan sendes til lill.iren@sagaplant.no. Graminor er representant for sortene i Norge, og det må derfor inngås en ikke-spredningsavtale med Graminor ved kjøp av planter. Bestillingsliste

Sortsbeskrivelse Svenne:

Vind - og salttålig busk. Relativt få torner og dekorativt sølvskimrende bladverk. Trives i sol og i de fleste jordtyper. Blir 2,5-3,0 m høy. Skyter rotskudd. Er en hanplante, og får derfor ikke bær. Svensk foredling fra SLU/Balsgård.

Sortsbeskrivelse SOL:

Kraftig gulorange, tettsittende bær. Aromatiske bær, med frisk smak. Har gitt gode avlinger med god fruktkvalitet i forsøksfeltene til Graminor. Også velegnet til hekk/lebeplantning.Blir opp til 2,0 m høy. Trenger hanplante til bestøvning.