Vevsformerte grøntanleggsplanter

Vevsformerte grøntanleggsplanter som skal prikles etter påsken. Først står disse en uke i mørket på et medium som setter i gang dannelse av røtter. Der etter står de ca en uke i lyset på klimarom før prikking.