Sertifiserte pluggplanter av jordbær til levering vår 2018

Sortene Zefyr, Inga og Everest kan du bestille rett fra Sagaplant. Resten bestilles fra Norgro Plantesalg. Plantene er vevsformerte, sertifiserte eliteplanter som stammer fra sykdomskontrollerte kjerneplanter. Se EliteplanterJordbær for bestilling. Bestillingsfrist er 31.12.2017.